جرثقیل سقفی آویز تک پل

این نوع جرثقیل روی ریل نصب شده بر روی تیر حمل کننده قابلیت حرکت خواهد داشت.

لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
نام / نام شرکت
تعداد
توضیحات